Categoryลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าเป็นไม้มงคลปลูกไว้ในบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายจะภายนอกบ้านและยังช่วยดูดสารพิษเบนซินในอากาศช่วยฟอกอากาศได้ดีอีกด้วย ลำต้นใต้ดินใบสวยมีลักษณะยาวมัน ขอบใบมีสีเหลืองตรงกลางใบสีเขียวอ่อน

Continue Reading