Categoryพลูด่าง

พลูด่าง

พลูด่างเป็นไม้เลื้อยปลูกง่าย โตไว ใบเป็นรูปหัวใจเป็นลายขาว-เขียว สามารถปลูกในกระถางใช้ไม้ปักค้ำให้พลูด่างเลื้อยขึ้นมีรากอากาศงอกเกราะตามตามผนังได้ หรือเป็นกระถางแขวน แข่น้ำใส่แจกันก็ได้ ควรให้น้ำเป็นประจำให้โดนแดดบ้าง สามารถดูดสารพิษความชื้นได้มาก สามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีอีกด้วย ขยายพันธุ์ง่ายโดยการปักชำ

Continue Reading