เศรษฐีเรือนใน

เศรษฐีเรือนในลักษณะคล้ายเศรษฐีเรือนนอกเพียงแต่ขอบใบสีเขียวแต่ตรงกลางสีขาว แตกเป็นกอเหมือนกันที่นิยมปลูกประดับในบ้าน ออฟฟิต สำนักงาน ดูดสารพิษได้ดี จำพวก ฟอร์มัลดีไฮด์ และ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ความต้องการน้ำน้อย ชอบแดดอ่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *