หมากเหลือง

หมากเหลือง หรือ ปาล์มไผ่
ลักษณะเป็นก่อแตกหน่อ ไม่ต้องการน้ำและแดดมาก เป็นต้นไม้อีกชนิดที่นิยมปลูกประดับบริเวณบ้านเรือน หรือนอกอาคาร ความสูงประมาณ 1.8 เมตรโตช้า คายความชื้นให้แก่อากาศในห้องเป็นจำนวนมาก แต่สามารถดูดมลพิษหลายชนิด และป้องกันฝุ่นละอองได้ดีโดยเฉพาะสารพิษพวกฟอร์มัลดีไฮด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *