หนวดปลาหมึก

มีลักษณะใบที่สวยมากแตกออกเป็นแฉกหลายแฉกประมาณ 8-15ใบคล้ายหนวดปลาหมึก ใบเป็นมันเป็นพุ่ม เลี้ยงดีๆจะดอกเป็นช่อสีแดงยาวหลายช่อ ปลูกง่ายสามารถปลูกในที่ร่มได้ ต้องการน้ำพอสมควรควรรดน้ำทุกวันขยาย พันธุ์ โดยการตัดชำกิ่งโตเร็ว และที่สำคัญมีความสามารถสูงในการดูดสารพิษ ฟอกอากาศตามธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *