ตีนตุกแกฝรั่ง

ตีนตุกแกฝรั่ง
ตีนตุ๊กแกฝรั่งหรือ ต้นไอวี่ เป็นไม้เลื้อยปลูกให้เลื้อยตามกำแพงหรือรั้วได้และสามารถปลูกในที่มีแสงรำไร ปลูกในกระถางแขวนได้ ใบลักษณะคล้ายตีนตุ๊กแกเป็นแฉก 3-5 แฉก ขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งหรือทับกิ่ง มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษจำพวก สารเบนซิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *