ต้นหูกวาง

ต้นหูกวาง

เป็นไม่ยืนต้นผลัดใบ สูง 8 -25 เมตร ใบใหญ่ใบแก่จะมีสีแดง ดอกเล็กสีขาว ไม้พุ่มให้ร่มเงา นิยมปลูกประดับบ้าน ประดับสวนกันมาก