ต้นไผ่

ต้นไผ่

คนนิยมปลูกมากเพราะโตง่าย ทนทาน และเป็นสิริมงคลเมื่อปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจจริง รู้จักเอาตัวรอด มีคุณธรรม เสมือนลำต้นของต้นไผ่ที่เหยียดตรง แข็งแรง ไผ่จะขึ้นเป็นก่อมีหน่อ และลำต้นเป็นปล้องๆ ไผ่มีหลายชนิดให้เลือกปลูกบางชนิดสามารถปลูกในกระถางได้