แสงจันทร์

 แสงจันทร์

ต้นแสงจันทร์ชื่อก็บอกใบมีสีคล้ายแสงจันทร์สีเหลืองนวลปนเขียว เวลาโดนแสงจันทร์ตอนกลางคืนยิ่งดูสวย แถมยังเป็นไม่มงคล จะทำให้บ้านและคนอยู่ในบ้าน มีความสงบสุข ความรักความสัมพันธ์ในบ้านดี มีความอบอุ่น จิตใจอ่อนโยนและนุ่มนวลถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้น เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูง 5-10เมตรดอกเป็นช่อสีขาวสามารถปลูกในกระถามได้ ให้ร่มเงาได้ดีอีกด้วย