ต้นสน

ต้นสน

สนตระกูลต่างๆ เช่น สนหางลิง สนอินเดีย สนฉัตร ซึ่งล้วนแต่เป็นพุ่มสวยงาม สามารถปลูกเป็นแนวรั้ว ประดับบ้านให้ร่มเงาก็ได้ ยังสามารถปลูกในกระถามได้อีกด้วย สนชอบแดดต้นสูงหลายเมตรใบเรียวเป็นพุ่มสวยงาม