ทองหลาง

ทองหลาง /ทองหลางลาย

ทองหลางเป็นไม้มงคลอีกชนิดของไทยเชื่อว่าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้ มีทองมากมายเหมือนชื่อทองหลาง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตรใบใหญ่เป็นพุ่มให้ร่มเงาดอกใบช่อสีส้มปนแดงสวย ทองหลางลายใบจะเป็นลายขาว-เขียวเป็นพุ่มสวย