Category Archives: ต้นปีบ

ต้นปีบ

ต้นปีบ เป็นไม้ที่ดอกสีขาวสวย มีกลิ่นหอม ต้นสูง 10-20เมตรแต่ต้นสูงใหญ่ ดอกร่วงเยอะใบไม่ใหญ่มากจึงไม่ให้ร่มเงาแต่ดอกสวยและหอมจริงๆ